Huisreglement – Het Centrum – Vondelplein – Amersfoort

Het Centrum - Vondelplein

Locatie Vondelplein

Vondelplein 4c
3818 BC Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Locatie Tollius

J. Tolliusstraat 30
3818 NB Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Huisreglement

Deze folder geeft enerzijds een korte beschrijving van Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie het Centrum – Vondelplein, anderzijds wordt informatie gegeven omtrent de verschillende onderzoek- en behandel methode die kunnen worden toegepast, de openingstijden, de voorwaarden voor behandelen, de tarieven en de betalingsvoorwaarden.

De praktijk heeft  3 locaties: Vondelplein 4c, St Agathastraat 4 en J. Tolliusstraat 30. En we zijn te bereiken op tel. nr; 033-4227266. e mail: info@hetcentrumvondelplein.nl

De Fysiotherapeut:

Specialist in beweging
Het menselijk lichaam ofwel ons bewegingsapparaat is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Wanneer er een verstoring plaatsvind in dit bewegingsapparaat komt u terecht bij de fysiotherapeut: de specialist in beweging. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Hier leest u daar meer over. Wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in z’n werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met uw fysiotherapeut.

Voor wie is de fysiotherapeut?
Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Uw fysiotherapeut Specialist in beweging
Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een verzorgingshuis. In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer 20 a 30 minuten per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie en voorlichting. De oefentherapie kan onder anderen gericht zijn op het vergroten van de kracht, conditie, balans of ademhaling en ontspanning. Ondersteunend hieraan kan de therapeut u oefeningen meegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Advies over levensstijl is ook vaak een behandeldoel van de fysiotherapeut. Een goede levensstijl draagt bij aan het voorkomen en herstellen van vrijwel alle soorten lichamelijke klachten.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage, manuele techniek of fysiotechnieken zoals dry needling. De combinatie van deze interventies met uw eigen inzet in het verbeteren van de levensstijl en/of oefeningen thuis doen zorgt voor de optimale behandeling van uw klachten, met een spoedig en volledig herstel als gevolg.

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?
U kunt bij ons direct terecht voor een afspraak, hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Daarnaast kan het zijn dat u wordt doorverwezen via de huisarts of specialist.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Verschillende soorten gespecialiseerde fysiotherapeuten
Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere specialisaties. Op dit moment zijn de erkende specialisten de manueel therapeut, kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut, psychosomatisch, fysiotherapeut voor ouderen (geriatrisch fysiotherapeut) en bekkenfysiotherapeut. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden van lymfologie, hart- en vaatziekten en tandheelkunde. De erkende specialismen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Wat is manuele therapie?

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer naar een manueel therapeut

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

HUISREGELS

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beide met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren.

 • Behandelingen gaan uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch of op de praktijk een afspraak maken.
 • Bent u al onder behandeling, dan maakt u een afspraak aan het einde van de behandeling met de behandelaar.
 • Als het kan , wilt u dan op de halve en de hele uren bellen, zodat de lopende behandelingen niet gestoord worden.
 • Uw verzekeringsrecht voor fysiotherapie of manuele therapie dient u zelf na te gaan in uw polis of via de verzekeraar. Indien u niet of onvoldoende bent verzekerd, komt de behandeling geheel, respectievelijk gedeeltelijk voor eigen rekening. Tussentijdse veranderingen in uw verzekeringsrecht dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • Indien mogelijk worden behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Het centrum-Vondelplein is door alle zorgverzekeraars erkend en we hebben dan ook met alle verzekeraars een overeenkomst.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wij kunnen dan een andere patiënt op de vrijgekomen tijd inplannen. Niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze dan netjes terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
 • Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen .

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk informatiepunt voor Patiënten.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.
Er zijn drie instanties, waar u met uw klacht terecht kunt:

 • de Klachtencommissie van het KNGF
 • de Commissie van Toezicht van het KNGF
 • het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders of verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegenen daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur de brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties: Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929 óf Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661

Privacyregels

De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de behandeling gestopt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Behandeltijden: 

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag van 8 uur tot 20 uur en op vrijdag van 8 uur tot 18 uur. De behandeltijd varieert van 20 tot 30 minuten

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op tel. nr. 033-4227266, of per mail naar info@hetcentrumvondelplein.nl. U kunt ook online een afspraak maken via de website. U dient ons bij verhindering minstens 24 uur van te voren te berichten.

Tarieven en vergoedingen: 

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, hosten, vergoedingen en leveringen, dienen Binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro- incasso dan wel een ondertekende acceptgiro- betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt.

Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro- betalingsopdracht.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incasso kosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt, De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00 alles exclusief omzetbelasting.

Vragen en suggesties

Vragen en suggesties omtrent de behandeling c.q. praktijkvoering zijn van harte welkom en kunnen eventueel bijdragen tot een nog meer patiëntgerichte behandeling. Ook kunnen wij u vragen deel te nemen aan een patiënt tevredenheidonderzoek

Betalingsvoorwaarden:

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 80% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld.

Lid van:

KNGF Koninklijk Nederlands Genootschapvoor Fysiotherapie

NVMT Nederlandse Verenging voor Manuele Therapie