Missie en Visie – Het Centrum – Vondelplein – Amersfoort

Het Centrum - Vondelplein

Locatie Vondelplein

Vondelplein 4c
3818 BC Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Locatie Tollius

J. Tolliusstraat 30
3818 NB Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Missie en Visie

 

Het Centrum – Vondelplein. 

 

Ondersteunende rol in de eerste lijn tav het bewegingsapparaat. 

Het Centrum Vondelplein heeft een ondersteunende rol voor medici en paramedici in de eerste lijn tav klachten van het bewegingsapparaat, in de ruimste zin van het woord. 

Waarbij best practice  en empatische zorg leidend is. 

 

Lief Het Centrum Vondelplein.  

Wij staan voor Menslievende zorg, waarbij de presentie theorie een belangrijk onderdeel vormt 

 De volgende kenmerken willen wij als centrum uitstralen: 

  • Aandachtige zorg geven 
  • Op basis van vertrouwen 
  • Met relationele sturing 
  • In een gastvrij Het centrum – Vondelplein 
  • De huisartsen ondersteunen in diagnostiek t.a.v. het bewegingsapparaat. 
  • Meest recente medische kennis van het bewegingsapparaat in de ruimste zin van het woord wordt verwerkt in de therapie.  

 

In elke behandeling is de Menselijke maat is onze zorg – Aandacht, vertrouwen en zorgzaamheid. 

De menselijke maat van zorg moet geïntegreerd worden met de tijdgeest waarbij steeds vergaande regelgeving en protocollering, aandacht voor geld en marktwerking plaats vindt.