Kinderfysiotherapie – Het Centrum – Vondelplein – Amersfoort

Het Centrum - Vondelplein

Locatie Centrum

St. Agathastraat 4
3811 GE Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Locatie Tollius

J. Tolliusstraat 30
3818 NB Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Locatie Vondelplein

Vondelplein 4c
3818 BC Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een masteropleiding van 3 jaar boven op de bachelor fysiotherapie, waarbij kinderfysiotherapeuten gespecialiseerd zijn in het bewegen van kinderen van 0-18 jaar.

Meestal verloopt de vroege ontwikkeling van omrollen, kruipen, staan en lopen en de ontwikkeling van peuter- en kleutervaardigheden zonder problemen en krijgt het kind een steeds grotere zelfstandigheid. Echter, bij sommige kinderen is deze ontwikkeling verstoord of verloopt de ontwikkeling langzamer. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak wordt door ouders zelf opgemerkt dat hun kind zich langzamer of anders ontwikkelt dan andere kinderen. In andere gevallen wordt het opgemerkt op het consultatiebureau, op school of door de huisarts. Ook kunt u worden verwezen door een specialist in het ziekenhuis.

Als er problemen zijn in de motorische ontwikkeling, kan een kind doorgestuurd worden naar de kinderfysiotherapeut. Bij verdenking van problemen of een achterstand kan de kinderfysiotherapeut een motorische observatie en een motorische ontwikkelingstest afnemen. Aan de hand daarvan kan in samenspraak met de ouder bepaald worden of behandeling nodig is.

 

Per leeftijd zijn er verschillende behandelindicaties:

 

0-2 jaar

– Motorische ontwikkelingsachterstand

– Voorkeurshouding/asymmetrische ontwikkeling

– Lage of hoge spierspanning

– Huilbaby

– Billenschuiver

 

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Zij kunnen op die manier de behandeling in de dagelijkse verzorging betrekken. In de regel vindt de behandeling plaats in de thuissituatie.

 

 

 

 

2-4 jaar

– Motorische ontwikkelingsachterstand

– Orthopedische afwijkingen

– Afwijkend looppatroon

– Tenenlopers

4-12 jaar

– Motorische ontwikkelingsachterstand;

– Schrijfproblemen

– DCD

– Angst voor bewegen

– Orthopedische klachten

– Houdingsproblemen

– Overgewicht

– Ademhalingsproblematiek

 

De behandeling gaat spelenderwijs, zodat uw kind met plezier zijn mogelijkheden en vaardigheden vergroot. Er worden adviezen gegeven, zodat u in de thuissituatie uw kind kunt ondersteunen.

 

12-18 jaar:

– Motorische ontwikkelingsachterstand;

– Houdingsproblemen;

– Scoliose;

– Ademhalingsproblematiek;

– Overgewicht;

– Sportblessures.

 

 

 

Kinderfysiotherapie is zin

 

Als kinderfysiotherapeut in het bewegen van kinderen van 0-18 jaar. Naast de basisopleiding tot algemeen fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut een vierjarige masteropleiding gevolgd waarin de kennis en vaardigheden worden geleerd om kinderen adequaat kinderfysiotherapeutisch te onderzoeken en te behandelen.

Kinderen die ik nu zelfstandig kan behandelen zijn kinderen van de basisschoolleeftijd en zuigelingen.

 

Deze kinderen kunnen kampen met een motorische ontwikkelingsachterstand in grof- en fijnmotorische vaardigheden. Onder fijn motorische vaardigheden vallen onder andere: knippen, knutselen, netjes schrijven, met mes en vork eten en veters strikken. Onder grof motorische vaardigheden vallen: buiten spelen, fietsen, zwemmen en sporten. Wanneer het kind onvoldoende mee kan komen met leeftijdsgenoten kan behandeling zinvol zijn. De behandeling is gericht op het vergroten van de mogelijkheden van het kind. Hiermee neemt ook het plezier in bewegen toe en wordt het zelfvertrouwen vergroot.

 

Op deze leeftijd kan het ook voorkomen dat kinderen blessures krijgen die soms behandeling behoeven om herhaling te voorkomen. Advies over belasting/belastbaarheid, kracht- en stabiliteitstraining en medical taping kunnen hiervoor ingezet worden.

 

Daarnaast kunnen kinderen van de basisschoolleeftijd ook hoofdpijn, houdingsproblematiek, ademhalingsproblematiek of een verminderde conditie hebben. Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, inspanningsoefeningen, oefeningen om de spierkracht, evenwicht of lenigheid te bevorderen worden eventueel meegegeven om in de thuissituatie te oefenen, zodat het herstel sneller plaats vindt.

 

Ik vind het heel belangrijk dat het kind plezier heeft om bij mij te komen. Daarom werk ik het liefst spelenderwijs met divers en leuk oefenmateriaal om de behandeling zo leuk en effectief mogelijk te maken.

 

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben en bij vragen mogen jullie mij altijd contacten.

 

Met vriendelijke groet,

Lotte Knol l.knol@hetcentrumvondelplein.nl

033-3036561