Kinderfysiotherapie – Het Centrum – Vondelplein – Amersfoort

Het Centrum - Vondelplein

Locatie Vondelplein

Vondelplein 4c
3818 BC Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Locatie Tollius

J. Tolliusstraat 30
3818 NB Amersfoort
Tel: 033-4227266
Mail ons

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie 

Kinderfysiotherapie is een masteropleiding van 3 jaar boven op de bachelor fysiotherapie, waarbij kinderfysiotherapeuten gespecialiseerd zijn in het bewegen van kinderen van 0-18 jaar. 

Meestal verloopt de vroege ontwikkeling van omrollen, kruipen, staan en lopen en de ontwikkeling van peuter- en kleutervaardigheden zonder problemen en krijgt het kind een steeds grotere zelfstandigheid. Echter, bij sommige kinderen is deze ontwikkeling verstoord of verloopt de ontwikkeling langzamer. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak wordt door ouders zelf opgemerkt dat hun kind zich langzamer of anders ontwikkelt dan andere kinderen. In andere gevallen wordt het opgemerkt op het consultatiebureau, op school of door de huisarts. Ook kunt u worden verwezen door een specialist in het ziekenhuis. 

Daarnaast kunnen ook oudere kinderen kampen met een motorische ontwikkelingsachterstand in grof- en fijnmotorische vaardigheden. Onder fijn motorische vaardigheden vallen onder andere: knippen, knutselen, netjes schrijven, met mes en vork eten en veters strikken. Onder grof motorische vaardigheden vallen: buiten spelen, fietsen, zwemmen en sporten. Wanneer het kind onvoldoende mee kan komen met leeftijdsgenoten kan behandeling zinvol zijn. De behandeling is gericht op het vergroten van de mogelijkheden van het kind. Hiermee neemt ook het plezier in bewegen toe en wordt het zelfvertrouwen vergroot. 

Als er problemen zijn in de motorische ontwikkeling, kan een kind doorgestuurd worden naar de kinderfysiotherapeut. Bij verdenking van problemen of een achterstand kan de kinderfysiotherapeut een motorische observatie en een motorische ontwikkelingstest afnemen. Aan de hand daarvan kan in samenspraak met de ouder bepaald worden of behandeling nodig is. 

 Per leeftijd zijn er verschillende behandelindicaties: 

 0-2 jaar 

– Motorische ontwikkelingsachterstand 

– Voorkeurshouding/asymmetrische ontwikkeling 

– Lage of hoge spierspanning 

– Huilbaby 

– Billenschuiver 

  

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Zij kunnen op die manier de behandeling in de dagelijkse verzorging betrekken. In de regel vindt de behandeling plaats in de thuissituatie. 

  

 2-4 jaar 

– Motorische ontwikkelingsachterstand 

– Orthopedische afwijkingen 

– Afwijkend looppatroon 

– Tenenlopers 

 

4-12 jaar 

– Motorische ontwikkelingsachterstand; 

– Schrijfproblemen 

– DCD 

– Angst voor bewegen 

– Orthopedische klachten 

– Houdingsproblemen 

– Overgewicht 

– Ademhalingsproblematiek 

  

De behandeling gaat spelenderwijs, zodat uw kind met plezier zijn mogelijkheden en vaardigheden vergroot. Er worden adviezen gegeven, zodat u in de thuissituatie uw kind kunt ondersteunen. 

  

12-18 jaar: 

– Motorische ontwikkelingsachterstand; 

– Houdingsproblemen; 

– Scoliose; 

– Ademhalingsproblematiek; 

– Overgewicht; 

– Sportblessures. 

Ik vind het heel belangrijk dat het kind plezier heeft om bij mij te komen. Daarom werk ik het liefst spelenderwijs met divers en leuk oefenmateriaal om de behandeling zo leuk en effectief mogelijk te maken. 

Als twijfelt of uw kind baat heeft bij kinderfysiotherapie mag altijd contact met mij opnemen.  

Mijn contactgegevens zijn:  

033-3036561